ระบบ AutoPriceSoft ได้มีการจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ เพื่อแสดงยอดจำนวนสินค้าคงเหลือ ณ วันที่กำหนด หรือ ณ วันที่ปัจจุบันว่า
  มีรายการสินค้าอะไรบ้าง จำนวนเท่าไหร่ และราคาเท่าไหร่บ้าง

                                                                        โดยมีวิธีการดูรายงานสินค้าคงเหลือ ดังต่อไปนี้
                                                                       
1.  คลิก เลือก จัดทำรายการ คลิกเลือกระบบสินค้าคงคลัง                                                                         2.  คลิก เลือก รายงานสินค้าคงเหลือ
                                                                        3.  กำหนดวันที่ ต้องการดู หากไม่กำหนด จะถือเอาวันที่ปัจจุบันแสดง
                                                                        4.  เลือกยี่ห้อ ว่าสินค้านั้นเป็นยี่ห้อใด โดยการกด F1 F2 . . . . ตามที่ได้กำหนดไว้
                                                                        5.  เลือกว่าต้องการดูสินค้าห้าง หรือ สินค้าโรงงาน รายงานจะปรากฏออกมาดังรูป
                                                                             สามารถ สั่งย้ายข้อมูลไปยัง Excel เพื่อทำการสั่งพิมพ์ได้ทันที

 

                                                                                                                                              


   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
รายงานสินค้าคงเหลือ