เนื่องจากอะไหล่รถยนต์เป็นสินค้าที่มีหลายประเภท หลายยี่ห้อ หากจัดเก็บไว้รวมกัน จะทำให้การค้นหาทำได้ยาก ดังนั้นในระบบ AutoPrice
จึงมีการจัดเก็บสินค้าแยกออกเป็นประเภทของรถว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้ออะไร โดยวิธีการค้นหาทำการกด F1, F2, F3 . . . F8 และ F9 จะเป็นภาครวมทั้งหมด
เมื่อทำการเลือกแล้ว Menu ด้านบนจะเปลี่ยนไปเป็นยี่ห้อรถที่กำหนด เช่น กำหนดให้ F1 คือยี่ห้อ ISUZU เมื่อกด F1 ข้อมูลที่แสดงจะเป็นรายการอะไหล่
ของรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU ทั้งหมด

                                                                              โดยมีวิธีการจัดทำ ดังนี้

                                                                              1. เข้าเมนู การติดตั้งระบบ

                                                                              2. เข้าเมนู กำหนด KEY ยี่ห้อ จะปรากฏข้อมูล (ดังรูป)

                                                                              3. เลือกเปลี่ยนกำหนด Key ยี่ห้อที่ต้องการ เช่น ต้องการให้ F1 แสดงเป็น ISUZU
                                                                                  ก็ให้กดเลือกจาก ในช่อง Key F1 เปลี่ยนเป็น ISUZU ไปจนครบ

                                                                              4. กด บันทึก

 

 

   

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
การกำหนด KEY ยี่ห้อ