การจัดประเภทหมวดหมู่สินค้าจะทำให้วิธีการค้นหาสินค้าทำได้ง่าย การจัดหมวดหมู่ชุดสินค้าเวลาที่ทำการขายทั้งชุดจะทำง่าย เมื่อลูกค้า
   ทำการสั่งซื้อทั้งชุดจะได้ไม่ต้องเปิดค้นหาเอกสารให้ยุ่งยาก สามารถคลิกเลือกได้เลย เช่น ชุดซ่อมช่วงล่างของสินค้ารถรุ่นใด มีสินค้าตัวใดบ้าง
   หรือหมวดชื่ออะไหล่ประเก็นมีกี่รุ่น แต่ละรุ่นมีกี่ยี่ห้อ การจัดหมวดหมู่สินค้าแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
   - การจัดหมวดหมู่ชุดซ่อม และ
   - การจัดหมวดชื่ออะไหล่

                                                                     การจัดหมวดหมู่ชุดซ่อม มีวิธีการจัดทำดังต่อไปนี้
                                                                    
1.  คลิก เลือก จัดทำรายการ คลิกเลือกระบบสินค้าคงคลัง
                                                                    2.  คลิก เลือก อะไหล่ห้าง หรือ อะไหล่โรงงาน
                                                                    3.  คลิ๊ก เลือก หมวดชุดซ่อม จะปรากฏข้อมูลดังรูป
                                                                    4.  กดเพิ่มหมวดใหม่ และทำการพิมพ์ชื่อหมวดที่ต้องการ เช่น หมวดซ่อมช่วงล่าง หรือ
                                                                         หมวดซ่อมไฟท้าย หรือหมวดช่วงล่าง TFR4x2
                                                                    5.  พิมพ์รหัสสินค้าที่ต้องการ ในช่องรหัสอะไหล่ เมื่อพิมพ์เสร็จรายการสินค้า ราคา รวมทั้ง
                                                                         เบอร์ที่ใช้แทนกันได้จะปรากฏออกมา
                                                                    6.  พิมพ์จำนวนสินค้าที่ที่ต้องใช้ในแต่ละชุดซ่อมนั้นๆ
                                                                    7.  เมื่อทำรายการจนครบแล้ว ให้ทำการกด บันทึก จะปรากฏรายการดังรูป

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  หากมีรายการที่ต้องการแก้ไข หรือเพิ่มรายการสินค้าในหมวดชุดซ่อมนั้นๆอีก ให้ทำการเลือกหมวดชุดซ่อมที่ต้องการขึ้นมา
  กด เพิ่มข้อมูล/แก้ไข และทำการแก้ไขรายการ เมื่อทำรายการจนครบแล้ว ให้ทำการกดบันทึก ระบบจะทำการบันทึกรายการหมวดชุดซ่อมนั้นให้ทันที

                                                                     การจัดหมวดชื่ออะไหล่ มีวิธีการจัดทำดังต่อไปนี้
                                                                    
1.  คลิก เลือก จัดทำรายการ คลิกเลือกระบบสินค้าคงคลัง
                                                                    2.  คลิก เลือก อะไหล่ห้าง หรือ อะไหล่โรงงาน
                                                                    3.  คลิ๊ก เลือก หมวดชื่ออะไหล่ จะปรากฏข้อมูลดังรูป
                                                                    4.  กดเพิ่มหมวดใหม่ และทำการพิมพ์ชื่อหมวดรวมที่ต้องการ เช่น หมวดกรองน้ำมันเครื่อง ถ้าเป็น
                                                                   
      หมวดใหม่ระบบจะถามก่อนว่า “ เป็นหมวดใหม่ใช่หรือไม่ ” หากใช่ตอบ Yes
                                                                    5.  พิมพ์หมวดย่อยที่ต้องการ เช่น กรองน้ำมันเครื่องรุ่น ......
                                                                    6.  พิมพ์รหัสสินค้าที่ต้องการ ในช่องรหัสอะไหล่ เมื่อพิมพ์เสร็จรายการสินค้า ราคา รวมทั้งเบอร์
                                                                         ที่ใช้แทนกันได้จะปรากฏออกมา
                                                                    7.  พิมพ์จำนวนสินค้าที่ที่ต้องใช้ในแต่ละชุดซ่อมนั้นๆ เมื่อทำรายการจนครบแล้ว ให้ทำการกด บันทึก จะปรากฏรายการดังรูป หากมีรายการที่ต้องการแก้ไข หรือเพิ่มรายการสินค้าในหมวดย่อยนั้นๆอีก ให้ทำการเลือกหมวดย่อยที่ต้องการเพิ่มรายการ หรือแก้ไขรายการขึ้นมา กด “ เพิ่มข้อมูล / แก้ไข ” และทำการแก้ไขรายการ ทำการกด บันทึก หมวดกลุ่มชื่ออะไหล่ถูกบันทึก

 

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
การจัดหมวดหมู่สินค้า