AutoPriceSoft    โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
                                ขายอะไหล่โดยเฉพาะเพื่อช่วยในการบริหารการขาย บริหารเอกสาร
                                บริหารการเงิน และยังบริหารระบบสินค้าคงคล
ัง

                                AutoPriceSoft    มีความสามารถในการเสริมสร้างบุคลากรของ
      องค์กรให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อการพัฒนาขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

       AutoPriceSoft  ยังเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย เพราะทีมงานได้ออกแบบโดยคำนึงถึง
      ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หรืออ่านภาษาอังกฤษไม่ออกให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน
      การออกบิลขาย หรือ ออกใบกำกับภาษีได

                                                     

                                                          AutoPriceSoft  ยังได้มีบทบาทในการช่วย
                                                             พัฒนาวงการอะไหล่์เป็นอย่างมาก    จนเป็นที่ยอมรับใน
                                                             วงการวรจักรมายาวนานกว่า 8  ปี จึงทำให้้มีร้านอะไหล่
                                                             ในวรจักรเป็นจำนวนมากที่ได้ตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรม
                                                             AutoPriceSoft

                                                                 
                  สินค้าอะไหล่รถยนต์เป็นสินค้าที่มีความซับซ้อน อีกทั้งมีหลากหลายรุ่น หลายยี่ห้อ ยากต่อการ
    จดจำ  กว่าที่เด็กส่งของ-โป้วของจะก้าวขึ้นมาเป็นพนักงานขายต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5-10 ปี จึงสามารถ
    พัฒนาตนเองขึ้นมาได้  ดังนั้นทีมงาน AutoPriceSoft ได้เล็งเห็น
    ถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ออกแบบและพัฒนาหลงจู้คอมพิวเตอร์ขึ้น

AutoPriceSoft ยังมีความสามารถอีกมาก
ที่จะคอยช่วยเหลือท่านให้ทำงานได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ! !

      ร้านนิยมกลการ (บจก.เอ็น วาย เค ออโต้พาร์ท)
    " เมื่อก่อนต้องใช้หลงจู้ออกบิลขายถึง 3 คน  และผู้ที่ออกบิล
ขายได้จะต้องมีความรู้เรื่องอะไหล่ จึงจะออกบิลได้ . . .

    . . . แต่หลังจากเลือกใช้ระบบ AutoPriceSoft แล้วพบว่าแม้
้แต่เด็กส่งของยังสามารถช่วยออกบิลขายได้โดยไม่ยาก และเด็กเหล่านี้จะก้าวขึ้นมาเป็นหลงจู้ และมีค่าสำหรับ
องค์กร เพื่อง่ายต่อการขยายร้านหรือขยายสาขาได้โดย ไม่ยากเลย "

      หจก.ประดิษฐ์กลการ  " เมื่อก่อนการจัดเตรียมใบวางบิลต้องใช้เวลา 3 สัปดาห์ ใช้พนักงานถึง 3 คนและ
ใช้เวลาตรวจสอบอีก 1 สัปดาห์ จึงสามารถวางบิลได้ . . .แต่หลังจากตัดสินใจเลือกใช้ ระบบ  AutoPriceSoft
ใช้เวลาเตรียมการวางบิล เพียง 3 วัน ใช้เวลาในการตรวจสอบอีกเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น "

      . . . ยังมีร้านอะไหล่อีกมากที่เลือกใช้ AutoPriceSoft ต่างก็ยอมรับว่า AutoPriceSoft สามารถ
เปลี่ยนมุมมองการบริหารยุคใหม่ เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ลดขั้นตอนในการทำงาน ทำให้
มีเวลาในการตรวจสอบเอกสาร และการจัดทำเอกสารทำได้ถูกต้อง แม่นยำและรวรเร็วยิ่งขึ้น สอบสนอง
ต่อลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น . . .

แนะนำเว็บไซท์ที่น่าสนใจ

 

 
        

 

 

 

 

กรมสรรพากร
กระทรวงพานิช

Update Pricelist
รถยนต์ยี่ห้อต่างๆ

ความรู้ด้านกฎหมาย
ความรู้ด้านบัญชี
เพราะเหตุใด  AutoPriceSoft จึงได้ รับการยอมรับในวงการวรจักรมานาน  มากกว่า 14 ปี ? ! !
AutoPriceSoft ราคาไม่แพง และราคาที่แน่นอน . . เพิ่มเติม >>