ท่านสามารถ  ดาวน์โหลด โปรแกรม AutoPriceSoft ไปทดลองใช้งานได้ ฟรี ! ! โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และไม่มีเงื่อนใขใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

แนะนำเว็บไซท์ที่น่าสนใจ

 

                                                     

                                                 

กรมสรรพากร
กระทรวงพานิช
โปรแกรมป้องกันไวรัส
ความรู้ด้านกฎหมาย
ความรู้ด้านบัญชี
** ??????????????????????? 
?????????????? 085 060-0288, 085 154-4099 **
Downlode

วิธีการ Set ระบบ
1. ทำการดาว์นโหลด โปรแกรม และบันทึก
2. โปรแกรมที่ได้จะเป็นโปรแกรม ZIP
     ทำการเปิดระบบที่ ZIP ไว้
3. เลือก Setup.exe และทำตามขั้นตอนจนเสร็จ
4. เมื่อทำการติดตั้งตามขั้นตอนเสร็จ สามารถเปิด
    ใช้โปรแกรมได้ทันที โดยเปิดโปรแกรมได้จาก
    Start >> All Programe >> AutoPrice

     หากท่านมีปัญหาในการใช้งานโปรแกรม วิธีการใช้งาน วิธีการประยุกต์ใช้โปรแกรมอย่างไรให้เหมาะสม
กับองค์กร หรือไม่สามารถที่จะทำการดาว์นโหลดโปรแกรมได้ หรือ ไม่สะดวกในการดาว์นโหลดโปรแกรม
ท่านสามารถติดต่อกลับมายังทางทีมงานได้ทันที  เพื่อทางทีมงานจะทำการแนะนำข้อมูลต่างๆ รวมทั้งจัดส่ง โปรแกรมการใช้งาน และคู่มือการใช้งานให้ทางท่านทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

               โดยติดต่อมาที่         กานดา    ศรชัย          โทร.  (085)  060-0288
                                             ธนกฤต   สกลธีรกุล     โทร.
 (085)  154-4099

                                             Lind ID : kandasorchai

                                             http://www.support@autopricesoft.com

        AutoPriceSoft เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมา เพื่อช่วยให้องค์กรขนาดเล็กสามารถมีการพัฒนาได้อย่างมีี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ทาง AutoPriceSoft จึงได้ออกแบบโปรแกรมมาในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป เมื่อเทียบกับ
คุณสมบัติของโปรแกรมซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่องานขายอะไหล่ ท่านสามารถทำการติดตั้งได้เองง่าย เพียงใส่แผ่น Install โปรแกรมได้ทันที
      
                     ราคาโปรแกรม -- กรณีติดตั้งเอง --
                      - ค่าแผ่นโปรแกรม (แผ่นแรก)                     14,000.00    บาท
                      - ค่าแผ่นโปรแกรม (แผ่นต่อไปแผ่นละ)           2,000.00    บาท

      หรือหากท่านต้องการให้ทางทีมงานทำการติดตั้งระบบ วางระบบ การให้คำปรึกษา รวมทั้งการจัดรูปแบบ
เอกสารต่างๆเพื่อสั่งพิมพ์เอกสาร การเชื่อมต่อฐานข้อมูล ทาง ทีมงานจะทำการคิดค่าใช้จ่ายดังนี้

     ราคาโปรแกรม -- กรณีพนักงานไปติดตั้ง --
                      - ค่าโปรแกรม (เครื่องแรก)                        17,000.00    บาท
                      - ค่าโปรแกรม (เครื่องต่อไปเครื่องละ)            5,000.00    บาท

         โปรแกรม AutoPriceSoft ได้มีบริการหลังการขาย เพื่อให้ท่านผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบ
ได้รวดเร็วฃึ้น  โดยทำการกรอกข้อมูลของทางร้าน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ในส่วนของรายละเอียด
สินค้า รายละเอียดเจ้าหนี้ และรายละเอียดลูกหนี้ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
และทางทีมงานจะทำการ Tranfer ข้อมูลให้ท่าน เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลต่อไป