ทีมงาน AutoPriceSoft มีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะทำการพัฒนา
โปรแกรมให้สมบูรณ์  เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่สุด และหากท่านประสงค์ที่จะให้คำแนะนำติชม
หรือเสนอแนะ     ทางทีมงานพร้อมที่จะนำไปปรับปรุงโปรแกรมให้มี
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 

และหากผู้ใช้งานติดขัดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการใช้งานโปรแกรม ปัญหาด้านการบันทึกบัญชี ปัญหาเกี่ยวกับการออกเอกสารการขาย
ต่างๆ สามารถสอบถามถึงวิธีการใช้งาน และการแก้ไขปัญหา

โดยติดต่อทางทีมงานได้ที่ :   Email   : autopricesoft@hotmail.com
                                       Lind ID : kandasorchai
                                       support@autopricesoft.com
 
                                      

                                      คุณกานดา       ศรชัย           โทร.  085-060-0288

                                      คุณธนกฤต       สกลธีรกุล     โทร.  085-154-4099

                                      AutoPriceSoft  104/168 หมู่ 10 หมู่บ้านพฤกษาทาว์น ตำบลบางกร่าง
                                      อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000