AutoPriceSoft  ช่วยพัฒนาบุคคลากรให้ก้าวขึ้นเป็นหลงจู้ได้อย่างรวดเร็ว . . ! !
                                   บุคลากรที่มีความสามารถย่อมมีค่าสำหรับองค์กร
            การที่จะทำให้เด็กส่งของ-โป้วของขึ้นมาเป็นพนักงานขาย ที่มีความสามารถในการออกบิลขาย ออกใบกำกับภาษีได้เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับ   AutoPriceSoft  เพราะสินค้าอะไหล่เป็นสินค้าที่มีความ
ซับซ้อน อีกทั้งยังมีหลากหลายยี่ห้อ หลากหลายรุ่น ยากต่อการจดจำ AutoPriceSoft จึงได้ทำการออก แบบหลงจู้คอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว
หลงจู้คอมพิวเตอร์ช่วยอะไรได้บ้าง
หลงจู้คอมพิวเตอร์ จะช่วยจัดสินค้าให้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา เช่น
- การจัดอะไหล่เป็นหมวดชุดซ่อม   เช่น หมวดชุดซ่อมTFR-2000-CRB-4ประกอบ ด้วยสินค้าอะไรบ้าง ใช้กี่ตัว ราคาเท่าไหร่
- การจัดอะไหล่เป็นหมวดชื่อสินค้า เช่น หมวดชื่อใส้กรองอากาศ ISUZU จัดแบ่ง ออกเป็นรุ่นต่างๆ  ประกอบด้วย
        รหัสสินค้าอะไรบ้าง
        ราคาเท่าไหร่  
        มีเบอร์ใหนบ้างที่ สามารถใช้แทนกัน         ได้บ้าง
- การจัดอะไหล่เป็นหมวดยี่ห้อสินค้า เช่น   หมวดยี่ห้อ 555 มีสินค้าอะไรบ้าง                          ราคาเท่าไหร่
                         จำนวนคงเหลือ เป็นต้น
 หากเราสามารถจัดสินค้าออกเป็นหมวดหมู่ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและจดจำ เพื่อตอบสนองการขายให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่นเมื่อก่อนหากมีรายการ
30-40 รายการ พนักงานขายต้องใช้ทั้ง Catalog ในการค้นหารหัสสินค้า  แล้วจึงเอารหัสสินค้าที่ได้ไปค้นหาีที่ PriceLiss อีกทีหนึ่ง   กว่าจะทำเสร็จ
ต้องใช้เวลาอย่างเร็ว 1 วัน อย่างช้าถึง 3 วัน  แต่หากใช้หลงจู้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาราคาจะใช้ เวลาเพียง 10 นาที ก็สามารถส่งราคากลับไปให้
้ลูกค้าได้แล้ว จะเห็นได้ว่า AutoPriceSoft ทำให้การขายรวดเร็วขึ้นมาก
          AutoPriceSoft ยังได้ออกแบบมาเพื่อรองรับฐานข้อมูลที่มีจำนวนมาก สามารถรองรับรายการสินค้าได้ทุดยี้ห้อ เช่น PriceList ของรถ TOYOTA
ซึ่งมีข้อมูลถึง 180,000 รายการ รถ ISUZU ซึ่งมีข้อมูลถึง 140,000 รายการ หรือไม่ว่าจะเป็นรถ HONDA, NISSON, BENZE, . . และอื่นๆ อีกมากมาย
AutoPriceSoft ก็ยังสามารถรองรับได้
          และหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาทั้งเล่ม AutoPriceSoft ยังได้จัดทำระบบการ Tranfer ข้อมูลให้ได้ทันที ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงราคาตาม
PriceLice ได้ทั้งเล่มโดยอัตโนมัต โดยไม่ต้องทำการคีย์ข้อมูลใหม่ที่ละรายการ
            หลงจู้คอมพิวเตอร์จึงเปรียบเสมือนห้องสมุดอีกห้องหนึ่ง  ที่บันทึกข้อมูลของอะไหล่สินค้า์เอาไว้เพื่อให้เด็กเหล่านั้น
สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง หรือทำการขายได้ ร้านประวัติยนต์ และร้านประดิษฐ์กลการต่างก็ยอมรับว่า
AutoPriceSoft  สามารถพัฒนาจากเด็กส่งของให้กลายมาเป็นพนักงานขายหน้าร้านได้โดยใช้ เวลาเพียง 2-3 ปีเท่านั้น